Chính sách quyền riêng tư

  • TOP
  • Chính sách quyền riêng tư

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Secom Việt Nam (sau đây gọi là “Công ty chúng tôI”), cam kết nghiêm khắc tuân thủ những quy định của pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, tuân thủ những nguyên tắc hướng dẫn bảo vệ quyền riêng tư đối với tất cả những thông tin cá nhân chúng tôi thu thập được.

1. Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập là các thông tin nào, cách thu thập thông tin và mục đích sử dụng thông tin

Thông tin và phương pháp thu thập thông tin người dùng mà công ty chúng tôi thu thập được bao gồm :

(1) Thông tin thu thập trực tiếp từ người dùng và cách thu thập thông tin:

Là những thông tin cần thiết mà công ty chúng tôi thu thập từ gười sử dụng trang web này (sau đây gọi là “người dùng”) để vận hành trang web mà công ty chúng tôi cung cấp (sau đây gọi là ” trang web này”), những thông tin cá nhân được pháp luật bảo hộ bao gồm những thông tin nhận dạng cá nhân hay thông tin liên hệ phù hợp như tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

(2) Mục đích sử dụng thông tin:

Công ty chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân thu thập được cho những mục đích sau :

a. Để đăng ký, tiếp nhận dịch vụ, sản phẩm từ quý khách.

b. Xác nhận, liên lạc để cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến quý khách.

c. Gởi sản phẩm, cung cấp dịch vụ đến quý khách.

d. Giải đáp các thắc mắc, yêu cầu tư vấn cho quý khách

e. Gởi đến quý khách thông tin về các sản phẩm, các dịch vụ của tập đoàn Secom, các thông tin, sự kiện khuyến mại, gởi các thông tin quản cáo phù hợp với sở thích của khách hàng hay gởi thông tin giới thiệu dịch vụ sau khi chúng tôi ghé thăm quý khách.

f. Phân tích dữ liệu, điểu tra thị trường.

g. Nghiên cứu, lên kế hoạch, khai thác, cải thiện chất lượng dịch vụ, hệ thống, sản phẩm của tập đoàn Secom

h. Giới thiệu, cung cấp những sản phẩm, dịch vụ mà chúng tôi nghĩ là thích hợp với quý khách.

i .Thực hiện các nghiệp vụ được ủy thác từ đối tác

j. Cung cấp thông tin cá nhân bên thứ ba theo các quy định của pháp luật

k. Toàn bộ các hoạt động quản lí hợp đồng như kiểm tra thông tin hợp đồng, ký kết hợp đồng, thanh toán các khoản liên quan đến hợp đồng hay các hoạt động khác

l. Quản lí kinh doanh các dịch vụ của tập đoàn Secom cũng như thực hiện tốt và hợp lí các quản lí rủi ro.

m. Đáp ứng tốt và phù hợp các nhu cầu của khách hàng.

2. Quản lí thông tin các nhân :

Đối với các thông tin cá nhân thu thập từ người dùng, công ty chúng tôi triệt để quản lí như sau :

(1) Bảo đảm tính chính xác của thông tin

Với các thông tin cá nhân thu thập được, đảm bảo đó là những thông tin cập nhật mới nhất và chính xác.

(2) Quy chế quản lí an toàn

Tại công ty chúng tôi, đối với việc quản lí thông tin cá nhân một cách có tổ chức, chúng tôi đặt ra các quy định nghiêm khắc về cách xử lí thông tin dựa trên quy định nội bộ của công ty, dựa trên các quy định đó, thông tin được sử dụng cẩn mật.

3. Giám sát công ty được ủy thác quản lí thông tin cá nhân

Trong trường hợp ủy thác công ty bên ngoài quản lí thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ ủy thác những công ty ủy thác dựa vào quy tắc công ty chúng tôi và tiến hành quản lí chặt chẽ.

4. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân thu thập được cho bên thứ ba. Trong tương lai, nếu chúng tôi có cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ nêu rõ thông tin và mục đích sử dụng thông tin và chỉ cung cấp khi có sự đồng ý của người dùng.

5. Sử dụng chung thông tin cá nhân

Đối với thông tin cá nhân của người dùng, công ty chúng tôi dùng chung thông tin như sau :

6. Sử dụng cho Google Analytics

Trang web của chúng tôi có kết nối với công cụ phân tích truy cập Google Analytics của Google. Google Analytics sử dụng các Cookie thu thập dữ liệu. Dữ liệu được thu thập dưới dạng ẩn danh, không chỉ định các thông tin cá nhân.

7. Công khai, thay đổi, dừng sử dụng thông tin cá nhân

Đối với thông tin cá nhân, khi có nhu cầu công khai, thay đổi, dừng sử dụng, dựa trên việc xác nhận yêu cầu cá nhân người dùng, chúng tôi sẽ tiến hành xử lí theo quy định có sẵn của công ty. Về phương thức giải quyết cụ thể, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho từng trường hợp, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi theo thông tin bên dưới :

8. Các vấn đề liên quan đến việc thu thập, xử lí các thông tin cá nhân, xin vui lòng liên hệ

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Secom Việt Nam