Hệ thống
quản lí chìa khóa

  • TOP
  • Hệ thống
    quản lí chìa khóa

Hệ thống quản lí chìa khóa là gì

Hệ thống quản lí chìa khóa là gì

Với hệ thống quản lí chìa khóa, ta có thể quản lí một cách tổng quát từ việc kiểm tra xem ai đã lấy chìa khóa, xác nhận xem chìa khóa đang được bảo quản ở tình trạng nào. Hệ thống giúp ta giới hạn quyền sử dụng chìa khóa đồng thời lưu lại dữ liệu lấy, trả chìa khóa. Người sử dụng chìa khóa có thể dùng vân tay hay thẻ để mở tủ lấy chìa khóa, hệ thống còn có khả năng gởi tin nhắn SMS hoặc gởi email đến người quản lí.

Ưu điểm của hệ thống quản lí chìa khóa

Hệ thống quản lí chìa khóa là gì

Giúp quản lí chặt chẽ việc lấy, trả chìa khóa
Hệ thống có khả năng quản lí chặt chẽ tình trạng bảo quản và việc lấy, trả của từng chiếc chìa khóa quan trọng. Khi có người lấy chìa khóa, hệ thống sẽ lập tức thông báo xem ai đã lấy chìa khóa, đã lấy chìa khóa lúc nào, lịch sử sử dụng của chìa khóa cũng được lưu lại rõ ràng.

Hệ thống quản lí chìa khóa là gì

Giúp thiết lập quyền sử dụng chìa khóa
Hệ thống có khả năng thiết lập quyền lấy chìa khóa theo phân quyền của người sử dụng cho nhiều chìa khóa. Ta có thể thiết lập để chỉ một số chức danh hoặc một vài bộ phận được quyền lấy một số chìa khóa chỉ định

Hệ thống quản lí chìa khóa là gì

Không cần ghi chú vào sổ
Lịch sử sử dụng sẽ được tự động lưu lại trên máy tính. Tính năng này giúp tiết kiệm thời gian ghi chép và hạn chế sai sót khi ghi.

Chúng tôi đặc biệt đề xuất dịch vụ bảo vệ
của mình cho các khách hàng sau

  • Nhà máy/ Kho bãi
  • Văn phòng
  • Cửa hàng bán lẻ

Nhà máy/ Kho bãi

Nhà máy/ Kho bãi

Nhà máy/ Kho bãi
Đối với nhà máy, nhà xưởng, vấn đề an ninh thường thấy là làm thế nào để quản lí ra vào, quản lí xuất nhập hàng hóa, thiết bị, phòng cháy chữa cháy cũng như kiểm soát tốt dịch bệnh. Secom chúng tôi sẽ tư vấn và cung cấp những giải pháp an ninh phù hợp nhất cho từng nhu cầu của quý khách.

Read more

Văn phòng

Văn phòng

Văn phòng
Tài sản, thiết bị có giá trị, thông tin quan trọng cũng như tiền mặt có dễ bị mất trộm, nhân viên trước khi ra về có quên khóa cửa, văn phòng có bị đột nhập trong các kỳ nghỉ dài, làm thế nào để kiểm soát nhân viên ra vào là những nguy cơ an ninh lớn nhất của tất cả các văn phòng. Secom chúng tôi sẽ tư vấn và cung cấp những giải pháp an ninh phù hợp nhất cho từng nhu cầu của quý khách.

Read more

Cửa hàng bán lẻ

Cửa hàng bán lẻ

Cửa hàng bán lẻ
Với các cửa hàng bán lẻ, các cấp quản lí luôn lo lắng về nguy cơ hàng hóa, tiền mặt, tài sản có giá trị bị mất trộm, lo lắng xem phải giám sát an ninh cửa hàng từ xa như thế nào cho an toàn nhất. Secom chúng tôi sẽ tư vấn và cung cấp những giải pháp an ninh phù hợp nhất cho từng nhu cầu của quý khách.

Read more