loading

SECOM

Dịch vụ bảo vệ

Sự hiện diện của nhân viên bảo vệ giúp tạo thành “một trở ngại có thể nhìn thấy” đối với những động cơ xâm nhập tiềm tàng, đồng thời thực hiện công tác bảo vệ cho các mục tiêu cần bảo vệ của Khách hàng. Với sự gia tăng của hoạt động tội phạm, các nhu cầu về dịch vụ bảo vệ an ninh đã tăng lên rất cao so với 10 năm về trước. Secom thực hiện tuyển dụng nhân viên bảo vệ theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, và thực hiện đào tạo chuyên môn theo các quy chuẩn và phương pháp giống như của Secom tại Nhật Bản. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên quản lý của chúng tôi thường xuyên thực hiện các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất nhằm kịp thời nắm bắt tình hình thực hiện nghiệp vụ, đôn đốc chỉ đạo nhân viên và qua đó ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẽ các bí quyết nghiệp vụ bảo vệ thông qua hình thức dịch vụ chuyên biệt gồm dịch vụ kiểm tra an ninh và dịch vụ quản lý nhân viên bảo vệ.

Dịch Vụ SECOM Liên hệ